JoanFotolia 74482385 L

Mag ik mij even voorstellen?

Ik ben Joan Antenbrink-Den Haan, gecertificeerd mediator en sinds 2009 werkzaam op dit boeiende en alsmaar uitbreidende vakgebied.

Naast echtscheidingsbemiddeling (Verantwoord Scheiden) ben ik als mediator ook werkzaam op het gebied van bemiddeling in arbeidsrelaties en arbeidsconflicten.

Arbeidsconflicten komen helaas maar al te vaak voor en gaan ten koste van de gezondheid en productiviteit van de werknemer en leiden soms zelfs tot langdurige uitval. Dat is voor beide partijen niet wenselijk. Vaak valt er nog veel te winnen middels mediation waardoor de arbeidsrelatie kan worden hersteld en soms is het beter om op een goede manier afscheid van elkaar te nemen. 

Dit valt te prefereren boven de strikt juridische aanpak met een gang naar de rechter. Naast het feit dat dergelijke procedures veel geld kosten zijn ze vooral tijdrovend en achteraf, zeker voor één van de partijen, vaak uiterst teleurstellend. Belangrijker nog, u moet beiden wel verder.

Het voeren van de gesprekken om de arbeidsrelatie te herstellen, of het eventueel opstellen van een vaststellingsovereenkomst bij beëindiging van het dienstverband, behoren tot mijn takenpakket.

Naast echtscheidingsbemiddeling en hulp bij arbeidsconflicten zijn er tal van andere zaken waarin mediation uitkomst kan bieden. Denkt u maar eens aan een conflict met uw buren bij onenigheid in de vereniging van eigenaren. Het lijkt mooi als via een gerechtelijke uitspraak een van de partijen uiteindelijk zijn gelijk haalt maar vergeet ook hier niet dat dit veel geld kost en dat u samen nog wel verder moet. U komt elkaar dagelijks tegen en u kunt het elkaar behoorlijk lastig maken. Daar is echt niemand bij gebaat, ook u niet.

Beter is het om te kijken of het probleem onderling kan worden opgelost, hetgeen vaak het geval blijkt. Zo bespaart u niet alleen een hoop tijd en kosten maar ook stress.

Veelal liggen er andere (diepere) oorzaken aan het conflict ten grondslag en als het conflict eenmaal aan de oppervlakte komt lijkt er geen redden meer aan. Gelukkig wijst de mediationpraktijk anders uit en blijkt dat de problemen bespreekbaar en wel overkomelijk zijn.

De naam Verantwoord Schikken is dan ook niet voor niets gekozen en betekent feitelijk niets anders dan proberen tot een oplossing te komen voordat voor de gang naar de rechter wordt gekozen.

Achteraf zult u blij zijn dat u voor mediation heeft gekozen, of het nu gaat om een burenruzie, conflict met de werkgever/nemer, of anderszins.

Maakt u gerust een afspraak om uw casus vrijblijvend voor te leggen. Ook over de prijs hoeft u zich geen zorgen te maken. Verantwoord Schikken hanteert een vooraf vastgesteld tarief, ongeacht het aantal gesprekken dat nodig is.

Vriendelijke groet,

Joan Antenbrink-Den Haan

Fotolia 82359458 L

Uw mediator.